Obecné

DOBROcukrárna: Podpořili jsme kampaň Týden rané péče

Příchod dítěte do rodiny je většinou očekáván s radostí. Když se však dítě narodí předčasně nebo se u něj zjistí zdravotní postižení, všechno je jinak. Rodiče čelí nejistotě a obavám a nesmí na to zůstat sami. V tuto chvíli rodině může pomoci raná péče, bezplatná sociální služba, která přijede až domů. Její poradkyně ukazují rodičům, jak mohou své děti vhodně stimulovat a rozvíjet je a zapůjčují jim k tomu pomůcky. Zároveň jim pomohou překonat těžké období po zjištění diagnózy a poskytnou jim cenné rady a podporu.

Teleflex letos podpořil částkou 25 000 Kč Společnost pro ranou péči, jejíž poradkyně dojíždí do rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Společnost také pořádá v termínu 13.-19. května 2024 osvětovou kampaň Týden rané péče, kterou informuje o tom, že rodiny dětí se zdravotním postižením nebo dětí předčasně narozených mají ze zákona nárok na odbornou pomoc.

Letošní výtěžky DOBROcukráren byly věnovány právě Společnosti pro ranou péči, která je využije pomoc rodinám v regionu Vysočina, a to jak na zajištění pravidelných konzultací s poradkyněmi, tak na další aktivity pro tyto rodiny. Za oba závody jsme vybrali téměř 50 tisíc korun. V prostorách DOBROcukráren byl k dispozici prezentační stoleček, kde jsme si mohli vyzkoušet stimulační hračky a pomůcky a zeptat se na vše, co nás k rané péči zajímá.

Včasná odborná pomoc dokáže změnit životy rodin s dětmi s postižením k lepšímu. Pokud si nejste jisti, zda se vaše dítě správně vyvíjí, zavolejte na jednotnou linku Společnosti pro ranou péči na tel. 774 334 114 nebo navštivte www.ranapece.cz pro více informací. Nezůstávejte na své starosti sami.