Obecné

Společenská odpovědnost Teleflexu a druhé místo v prestižní soutěži Cena hejtmana v Královéhradeckém kraji

Soutěž Cena hejtmana v Královéhradeckém kraji je významnou platformou pro uznání společností, které překračují zákonné povinnosti v sociální a environmentální odpovědnosti. Letos se přihlásilo 27 společností, škol a obcí, a my, Teleflex, jsme se umístili na druhém místě v soukromé sféře. Cenu z rukou hejtmana převzal personální ředitel EMEA Pavel Beneš a Marie Šimonová (HR Marketing).

O co nám v oblasti CSR jde především?

Především chceme, abychom nepřispívali k rozvoji života občanů pasivně, myšleno “jen finančním příspěvkem”, ale podporujeme aktivní zapojení zaměstnanců naší firmy, vítáme jejich iniciativy a nápady, pomáháme realizovat jejich sny v oblasti dobrovolnictví prostřednictvím programu Join Act with Purpose. Díky tomuto programu vznikl nádherný projekt DOBROcukrárna, navázala se spolupráce s Fakultní nemocnicí Hradec Králové, s místními útulky pro zvířata a nově i s iniciativou podporující lidi bez domova.

Jak si pomoc konkrétně můžeme představit?

Sázíme stromy, sportujeme pro dobrou věc, plníme vánoční přání dětem, podporujeme sbírky pro potřebné, pomáháme zvířatům, okolní přírodě a dlouhodobě spolupracujeme s místními charitativními organizacemi. Letos jsme uspořádali 30 dobročinných akcí s účastí více než 600 zaměstnanců a rodinných příslušníků!

Jaké máme úspěchy v environmentální oblasti?

Projekty Facility týmu Petra Seiferta v oblasti životního prostředí, jako je snížení spotřeby elektrické energie o 12,04 % a plynu o 21,87 % nebo instalace solárních panelů, jsou důkazem našeho závazku k trvale udržitelnému podnikání. Máme připravené další projekty na úspory v oblasti energií, vody a odpadů – jako například elektromobilita, tepelná čerpadla, rekuperace, modernizace řízení vzduchotechniky a další.

Toto ocenění patří našim zaměstnancům, kteří nejsou ke svému okolí lhostejní, a právě jim děkujeme.