Příběhy zaměstnanců

Příběh Štěpánky Soukupové

DOKUMENTAČNÍ SPECIALISTKA » TRAINING ADMIMISTRATOR » HR GENERALIST

MÁ CESTA

Z oddělení dokumentace na personální oddělení

V lednu letošního roku (2023) začal můj 6. rok v Teleflexu. Nastoupila jsem na oddělení dokumentace jako krátkodobý záskok, abych získala zkušenosti s kancelářským klimatem. Předtím jsem hodně cestovala a korporátní svět byl pro mě velká neznámá. Asi po 9 měsících jsem přešla na personální oddělení, kde jsem dodnes. Z počátku jsem měla na starosti administraci systému školení kvality. Se změnou vedení se pak posouvala i moje role, kde jsme postupně přidávali odpovědnosti. Tou první a nejvíce „bolestivou“ byla péče o rozvoj zaměstnanců, který jsem se učila za chodu a za velké podpory mého vedoucího. Postupně jsme pak přidávali i další kompetence z hlediska pracovněprávní oblasti a CSR aktivit. Kdybych tedy hledala práci, v CV byste si mohli přečíst, že jsem HR Generalist.

MŮJ DEN

Péče o zaměstnance nejen v oblasti rozvoje a vzdělávání

Prací personalisty je starat se o zaměstnance, i když to nemusí být hned vidět. Na základě vize a cílů závodu společně nastavujeme naše individuální cíle a individuální rozvoj, díky kterému pak lépe dokážeme cíle naplnit. Co to ale znamená konkrétně? Každý za mnou může přijít a společně zadáme rozvojové požadavky do interního systému, které pak zpracovávám za celý závod a snažím se uspokojit co nejvíce požadavků svých kolegů na rozvoj. Pak nastává komunikace s externími vzdělávacími společnostmi, ladění termínů, shánění zasedaček… Některá školení zajišťujeme i interními lektory a já jsem jedním z nich.

Připravit se na školení zabere dost času, ale člověk vždy dostane zpět mnohem víc. Co se týče pracovně právní agendy nejčastěji zpracovávám výstupy zaměstnanců. Naštěstí za moje působení v Teleflexu se nikdy nemuselo masově propouštět, a i když se ne vždy jedná o příjemné situace, snažíme se vyjít vstříc všem zúčastněným stranám. Jsem také schopná zastoupit kolegyně při náboru, nebo poradit se základním zpracování docházky. A stále si držím vhled do systému školení kvality.

CSR aktivity
Lokálně také zastřešuji oblast CSR aktivit. Pořádáme různé dobročinné akce pro zaměstnance. Mezi ty tradiční již patří každoroční jízda Do práce na kole nebo Strom splněných přání ve spolupráci s dětským domovem. V roce 2022 se nám podařilo přímo v Hradci Králové v Jiráskových Sadech přispět i k obnově zeleně a zasadit několik stromů. Rádi ale podporujeme i iniciativy našich zaměstnanců.

ČEHO SI NA TELEFLEX VÁŽÍM?

Nejcennější jsou lidé

Pro mě je v životě důležitý pohyb, ať už fyzický, tak mentální a Teleflex mi umožňuje neustále získávat nové zkušenosti, posouvat se kupředu. Dává mi možnost pracovat na projektech, které si sama zvolím. Teleflex také vidí smysl v tom se o svoje lidi starat z více hledisek. Mně nejbližší je rozvoj, na kterém se podílím. Firemní hodnoty nejsou pouhé klišé a dle mého názoru je tady žijeme a je to znát z firemní kultury. To nejcennější, co tu máme jsou lidé a těch si vážím nejvíc.