Obecné

Solární panely nainstalovány ve Žďáru a Hradci

Společnost Teleflex udělala další krok směrem k udržitelnosti a snižování ekologické stopy díky nově nainstalované fotovoltaické elektrárně v závodu Žďár nad Sázavou a Hradec Králové.

Nainstalovaná solární elektrárna ve Žďáře má celkovou kapacitu 756 kWp a umožní pobočce šetřit energii a přispívat k ochraně životního prostředí. Ročně produkuje průměrně 709 MWh elektřiny, což představuje zhruba 13,72 % celkové spotřeby elektrické energie společnosti Teleflex.

 

Zajímavostí je, že roční výroba této solární elektrárny by byla dostačující k pokrytí celkové spotřeby až 178 domácností. Solární elektrárna se skládá z 1642 panelů na ploše 10152 m2.

 

 

Tímto krokem znovu potvrzujeme naši snahu o udržitelnost a snižování našeho ekologického dopadu. Velké díky patří Facility týmu Petra Seiferta za úsilí investovat do budoucnosti a přispívat ke zdravější planetě pro budoucí generace. 

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (bez akumulace) na střechu budovy sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. Projekt „FVE ARROW Žďár nad Sázavou“ s registračním číslem  CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002252 je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

V Hradci byla výstavba solární elektrárny o celkovém výkonu 351 kWp zahájena. 7 903 MWh je průměrná roční spotřeba elektrické energie celého závodu. Solární elektrárna nám umožní průměrně vyrobit 333 MWh elektrické energie ročně, což pokryje 4,2 % celkové spotřeby elektrické energie v Teleflexu.

Projekt „FVE ARROW Hradec Králové“ s registračním číslem CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002252 je spolufinancován Evropskou unií.

Instalací fotovoltaických elektráren naše cesta k udržitelnosti a společenské odpovědnosti nekončí. Naopak, tato oblast se dostává do popředí našeho zájmu. Máme možnost budovat zdravější planetu pro další generace a Teleflex chce být u toho.