Příběhy zaměstnanců

Příběh Honzy Slováka

SKLADNÍK » SKLADOVÝ ADMINISTRÁTOR » WAREHOUSE SUPERVISOR

MÉ ZAČÁTKY
Nastavování procesů
V červenci 2015 jsem začínal na pozici skladníka. Podílel jsem se na přesunu materiálu pro výrobu dýchacích okruhů z Hradce Králové, odkud se výroba stěhovala. S novými kolegy jsme postupně nastavovali proces naskladnění materiálu do výroby, vytváření exportů, efektivní tok materiálu.

PRVNÍ KARIÉRNÍ POSUN
Workshopy a nové možnosti
Po dvou letech se otevřela možnost kariérního postupu na pozici skladový administrátor pro podporu procesů hlavního skladu. Mojí zodpovědností bylo zajištění nevýrobního pomocného materiálu pro výrobu, kompletace exportů včetně dodacích listů pro sesterské závody, odpadové hospodářství. A především jsem měl možnost účastnit se workshopů probíhajících v TFX, získal jsem příležitost k navázání kontaktů v rámci celé firmy a nové znalosti v oblasti
standardizace včetně zefektivňování procesů.

DRUHÝ KARIÉRNÍ POSUN
Vedoucí pozice a nové výzvy
Po dalších dvou letech a získání nových zkušeností
a poznatků jsem se stal vedoucím hlavního skladu. Obrovská výzva, která se týkala upevnění a stabilizace současného týmu. Dokončení rozdělaných projektů spojené s modernizací techniky a standardizací. Především však uvědomění si toho, že s narůstající výrobou je potřeba udržet krok a neustále je potřeba motivovat tým ke společným výsledkům, řešit
personalistiku, začlenění nováčků atd.

MŮJ DEN
Koordinace a modernizace procesů
S hlavním skladem je spojeno několik procesů – příjem vstupního materiálu pro výrobu, zaskladnění do skladu, vyskladnění do výroby, průběžná inventarizace, práce s chemikáliemi, manipulace s technikou, tvorba dodacích listů, komunikace s přepravci, likvidace odpadů, řešení neshod, koordinace svozu materiálu z externích skladů, balení finálních výrobků i jejich export, komunikace s ostatními odděleními a kolegy v Německu.

Já osobně koordinuji procesy svého týmu, pracuji na modernizaci procesů – nová manipulační technika, moderní skladovací systémy, čtečky, připravujeme plán sterilizace finálních výrobků, vytvářím standardy práce, řešení neshod – dodavatelské i interní, zaučuji nové kolegy a sám sebe, účastním se workshopů, školení, připravuji plány rozvoje pro svůj tým, průběžně eviduji náklady spojené se sterilizací, externími sklady, exporty, přepravou. Věnuji se aktivitám k zefektivnění, komunikuji a vyjednávám s obchodními zástupci.

PROČ TELEFLEX?
Firemní kultura a kolektiv.
Teleflex vyhledává talenty a umožňuje svým zaměstnancům osobní rozvoj, ať už aktivitami spojenými s běžnou pracovní agendou, tak i pomocí různých typů školení. Dává nám možnost prosadit se a neustále zdokonalovat své pracoviště. Tým lidí u nás vytváří skvělou kulturu, která je důležitá pro spokojenost v práci.