Příběhy zaměstnanců

Příběh Nikoly Mašové

DOKUMENTAČNÍ SPECIALISTKA » LABELING SPECIALIST » SENIOR
LABELING SPECIALIST » LABELING LEAD

MÁ CESTA V TELEFLEX
Od dokumentační specialistky po projektovou manažerku
Na Teleflex jsem nastoupila téměř před 7 lety krátce po státnicích na vysoké škole. Začínala jsem na pozici Dokumentační specialistky a po necelém roce jsem přešla na oddělení Grafiky jako Labeling Specialist. Postupem času jsem se stala Senior Labeling Specialist a nakonec jsem oddělení grafiky začala vést jako Labeling Lead.

V rámci vedení grafiky jsem pak převzala 2 labelingové projekty (Implementace MDR regulací do grafiky výrobků + změna čísla CE značky), což mi velmi rozšířilo obzory a začala jsem pracovat s globálními týmy v rámci celého Teleflexu. Díky tomu, že mě bavilo posouvat moje oddělení dál a dělat procesy v rámci něj efektivní, jsem získala znalosti z oblasti neustálého zlepšování. Když se pak otevírala nová pozice PMO Lead na oddělení Enterprise Excellence, dostala jsem příležitost se naučit zase něco nového mimo mou původní oblast působení.

Před několik měsíci mi bylo nabídnuto se vrátit zpět do oblasti Labelingu a v současné době dělám MDR Labeling projektového manažera. Mám na starosti skupinu Surgical výrobků pro závod Morrisville (USA) a jsem součástí Globální
Labelingové skupiny.


MŮJ DEN
Zajištění podpory a spolupráce s odborníky
Mojí každodenní náplní je dohlížet na labelingové aktivity jednotlivých výrobkových skupin, které spadají do rozsahu mého projektu, který vedu. Musím zajistit, že vše probíhá v souladu s vymezeným časovým plánem jednotlivých výrobkových skupin a vše je dokončené včas. Organizuji schůzky s jednotlivými odborníky za dané oblasti (Marketing, Labeling, Regulatory, R&D, Dokumentace, Manufacturing, Demand Planning, Kvalita, Nákup aj.) a zajišťuji, že všichni mají podporu, kterou pro svou práci potřebují.

Denně řeším různé problémy, které během projektu vyvstávají a snažím se je odstraňovat nebo zmírňovat jejich dopad ve spolupráci s celým týmem tak, aby projekt nebyl ohrožen a nedošlo k výpadku dodávání výrobků na jednotlivé trhy koncovým zákazníkům (pacientům), kteří je potřebují.


ČEHO SI V TELEFLEX CENÍM?
Podpora v růstu, firemní kultura a pomoc v regionu.
Teleflex je za mě jedním z nejlepších zaměstnavatelů v širokém okolí. Moc se mi líbí, jak podporuje svoje zaměstnance v osobním a profesním růstu a snaží se neustále nabízet příležitosti k rozvoji. Velmi oceňuji širokou nabídku nejrůznějších školení a také Recognition program, díky kterému jsou oceňovány mimořádné výkony nebo zlepšovací návrhy jednotlivých
pracovníků. Velmi se mi líbí firemní kultura, která je tu nastavená, kdy všichni pracují jako jeden tým tak, aby byl dosažen co nejlepší výsledek a vzájemně si pomáhají. Oceňuji také moc to, že se Teleflex účastní veřejného a společenského života v rámci regionu a pomáhá tak místní komunitě a podporuje svými projekty místní charitu (Vánoční strom splněných přání, DOBROcukrárna, Koláč pro hospic, Sázení stromů, úklid odpadků v rámci akce Čistá Vysočina,
Na kole dětem Žďárskými vrchy aj.).

Jsem velmi vděčná, že mohu být součástí tak skvělého týmu a mohu pomáhat tam, kde je potřeba.